Ho’oponopono Introduktion

Mit navn er Søren Egstrup og jeg glæder mig over at kunne dele mine ho’oponopono erfaringer med dig!

Denne introduktion – resultatet af min ho’oponopono praksis, er ikke en dybdegående forklaring om ho’oponopono, men en kort opsummering af hvad der venter dig, når du virkelig tager ho’oponopono processerne til dig.

DOWNLOAD

Download denne side som pdf

HVAD er HO’OPONOPONO

Ho’oponopono er den letteste vej til fuldstændig tilgivelse samt fuldstændig problemløsning.

Alle dine sandheder kan udfordres – undtagen Kærligheden.

Du vil nu blive ført gennem en uddybende introduktion til hvad ho’oponopono er.

Ho’oponopono er en meget simpel proces. Det jeg underviser dig i, er udelukkende baseret på egne erfaringer – og er et udtryk af min egen ho’oponopono praktisering. Min lærer Ihaleakalá Hew Len som jeg har været sammen med flere gange, både i det virkelige liv samt online, fortalte mig blandt andet “for at lære ho’oponopono, skal du praktisere det”.

Det kræver ikke en ny opfattelse af livet, før du begynder at opleve gennembrud, forståelse samt en ny oplevelse af livet.

Det der holder dig fastlåst fra at udleve det liv som du er skabt til, ligger i din underbevidsthed – faktisk er det du huser i din underbevidsthed, det der har formet dit liv, og dette vil forme dit liv fremover, med mindre du ændre på indholdet i din underbevidsthed.

Ho’oponopono processerne udføres for at skabe de omstændigheder, der er perfekte og rigtige for dig.

Hvis du ønsker at ændre dit liv, opleve mere ro og mere flow, så er ho’oponopono den hurtigste og letteste vej.

Alle dine problemer kommer aldrig fra “andre”, men kommer udelukkende fra dine egne programmer, og disse programmer ligger i din underbevidsthed.

Hovedformålet med ho’oponopono processerne er opnåelse af ”Zero” tilstand, grundniveauet, hvor du ingen begrænsninger har og hvor ALT bliver let, du vil opleve en mere rolig hverdag, hvor universet synkroniserer dit liv for dig på smukkeste vis.

Et online-seminar eller et tilstedeværelses-seminar, vil give dig de værktøjer der skal til for at ændre dit liv samt indsigt i, hvad dit liv kan ændre sig til, når du benytter ho’oponopono processerne, og du vil begynde at se, hvorfor dit liv er som det er.

Ho’oponopono er en meget gammel hawaiiansk praksis i forsoning og tilgivelse. I 1980 opdaterede kahuna Morrnah Simeona den traditionelle ho’oponopono tilgivelsesproces.

I de tidligere ho’oponopono processer skulle du være sammen med de, eller den person du var i konflikt med, og sammen udføre processerne. Det er denne opdaterede proces jeg praktiserer samt underviser i.

Morrnahs system anvender ho’oponopono-tekniker til at skabe et samarbejde mellem de tre dele af sindet, som hun har givet hawaiianske navne, Unihipili (underbevidstheden), Uhane (bevidstheden) og Aumakua (superbevidstheden).

Illustrationen som du ser her, har jeg lavet for at give et billede af de områder vi taler om indenfor ho’oponopono, det lilla er hele dig, med alt hvad du indeholder. Underbevidstheden og det indre barn er betegnelsen for det samme, og det er inde i Unihipili (barnet) dine problemer og udfordringer huses, det er data som hele tiden genafspiller, og det er disse data ho’oponopono processerne gør op med.

Det er også disse data som får os til at føle skyld, angst, frygt, sorg, depression, fortvivlelse, magtesløshed for nu bare at nævne nogle af de skadelige virkninger, de har på os.

Det er også her årsagen eller rettere kilden til f.eks. allergi, diabetes, kræft og alle andre sygdomme samt lidelser ligger.

Morrnah udtrykker det således:
“Hovedformålet med denne proces er at opdage guddommeligheden inden i sig selv. Ho’oponopono er en gave, som gør det muligt at udvikle et samarbejde med det guddommelige i sit indre, og i hvert øjeblik lære, at bede om at vores fejl i tanke, ord, gerning og handling blive renset. Processerne handler om frihed, fuldstændig frihed fra fortidens bindinger”.

Ho’oponopono processerne skaber frihed (sætter dig fri) fra dine følelsers påvirkninger og ødelæggelse af dig.

Du bliver konstant ramt af påvirkninger fra dine omgivelser, du bliver gal, sur, ked af det, føler angst, bekymre dig, for bare at nævne nogle eksempler.

Ringen her på tegningen illustrerer at du indeholder “noget” der tager imod alle disse forskellige påvirkninger. Og det er dette “noget” (ringen) som ødelægger dit liv!

Praktisering af ho’oponopono starter en nedbrydning af denne ring – ikke bare det inde i dig, der påvirkes af andre mennesker og deres meninger – men også de meninger du har om dig selv! Du ved måske ikke hvor hårdt du dømmer dig selv, hvis du levede sammen med en person, der talte til dig på sammen måde som du taler til dig selv, er jeg sikker på, at du omgående ville flytte.

Ringen som svarer til din indvendige “modstand” er nu helt væk. Du har elimineret det inden i dig, som tager imod påvirkningerne, og du er nu på ho’oponoponovejen – den letteste vej til kærlighed, lykke, velstand og livet du drømte om.

Drømme og virkelighed kommer til at give en helt anden mening for dig, når du har praktiseret ho’oponopono i længere tid.

Når din modstand er væk, bliver du ikke mere fanget i de følelser som er så uhensigtsmæssige. Du begynder at føle dig fri. Din modstand vil i starten kun forsvinde på nogle få områder, og du vil gradvist fjerne mere og mere, efterhånden som du arbejder med processerne.

Det kan også udtrykkes således, at du ikke mere tager ejerskab på hvad andre f.eks. siger om dig. Husk, at det andre siger aldrig handler om dig, det handler altid kun om dem selv.

“I samme sekund du dømmer et andet menneske, dømmer du dig selv; thi det at dømme en anden er i sidste instans blot at dømme sig selv”.

En anden årsag til, hvorfor du skal praktisere ho’oponopono.
Illustrationen her er MEGET simplificeret, men hvis dit mentale system ser TREKANTER kan du ikke se SEKSKANTER. Med andre ord, hvis det du ser eller hører ikke passer ind i dit mentale system, i dine overbevisninger – kan du ikke se det, og du vil afvise det. Dit mentale system er, sammen med mange andre ting, bygget op omkring barndommens læring.

Illustrationen er udført på en simplificeret måde, for at fortælle, at dit mentale system ikke kan det ”noget”, som det ikke er overbevist om er korrekt eller rigtigt.

  • Spørg dig selv; Udøver jeg selvsabotage?
  • Spørg dig selv; Er jeg selvbekymrende?

Du vil måske svarer NEJ – men sad du over for mig, ville jeg hurtig finde de områder du ikke selv ser, og vise dig hvor selvbekymrende du er og hvor megen sabotage du udøver imod dig selv.

Lad mig giv dig et eksempel. Du vil sikkert bagefter sige “Når Ja”

Metale Model
Denne historie kunne være taget fra en hvilken som helst persons liv.

Du hører støj fra lejligheden under dig, og du begynder at tænke, hvilke slags mennesker dine nye naboer er, for du ved at du vil få nye naboer, for lejligheden har stået tom et stykke tid, efter de sidste lejere flyttede ud.

I løbet af aftenen bliver du klar over, at det er musik der spilles, og igen tænker du over det, og du beder til at det kun er denne ene gang de spille så højt, og i så lang tid.

Klokken nærmer sig nu 23:30, og du hører musikken endnu mere tydeligt, og tænker på, hvem der dog er så hensynsløs at spille højt musik på en hverdag, ved de ikke, at der er mennesker der skal op og på arbejdet næste morgen.

Nu ligger du i din seng, mere og mere irriteret, og overvejer nu at gå ned og bede dem stoppe for musikken, men du beslutter dig for at vente lidt endnu, inden du gør det. Nu har du allerede dannet dig et tydeligt billede at dine nye naboer.

Lidt over midnat går du ned og banker hårdt på døren, døren svinger langsomt op, og du ser ind i en næsten tom lejlighed, du går ind og finder kun en stige samt malerbøtter rundt omkring, og så den radio som maleren må have glemt at slukke.
Dit mentale billede at dine “nye naboer” er nu totalt skiftet.

Hvad var det så lige der skete her!

Du havde dannet dig et billede af dine nye naboer, baseret på dine ideer omkring den høje musik, men da du så den tomme lejlighed, skiftede dit mentale billede i ét nu.

Hvor tit har du ikke hele billedet, men lader dig alligevel styre af dine virkelighedsforestillinger.

ER DU VILLIG TIL AT ÆNDRE PÅ DETTE?

Du kan ændre på dine, alt for hurtige mentale konklusioner, når du tager ho’oponopono processerne til dig og praktiserer dem.

Det er det inden i dig, som har magten over dig, uden du ved det. Dataerne i underbevidstheden som genafspiller. Man kan sige at du fungerer på den måde, at din respons er et resultat af stimulans, og samme stimulans vil altid give samme respons.

Du har måske modstand imod, det du lige har læst, for du oplever eller ser det måske helt normalt, og er måske overbevist om, at det skal være på denne måde.

Tænk eksempelvis på din far eller mor, og forsøg at se på din egen reaktion på noget de har sagt mange gange, noget som du reagerede voldsomt på. Det er netop her ho’oponopono processerne kan hjælpe dig, således at du ikke mere tager imod, og bliver påvirket af det der bliver sagt.

Studie af mit ego
Det begyndte for mange år siden, mit studie af mit ego. Jeg havde læst “The magic of believing” af Claude Bristol og tænkte efterfølgende, hvorfor er der aldrig nogen der har fortalt mig dette, at vi er skabt til at skabe, og at vi skaber per automatik når vi ikke ved hvordan vi skal sætte tankerne, og om hvor vigtigt det er at rydde op i sine tanker og i sin underbevidsthed.

På daværende tidspunkt havde jeg fået en klar indre fornemmelse af, at følelsen omkring skyld ikke var konstruktiv, og derfor måtte jeg finde årsagen.

Dette førte til studie af mit eget ego, og det kom til at vare halvandet år, med et tidsforbrug på 1,5 til 2 timer dagligt.

Hvorfor gjorde jeg dette, brugte så megen tid og energi, har flere efterfølgende spurgt mig om. Svaret er; jeg måtte finde vejen gennem mine blokeringer, disse blokeringer som alle kom af ubevidste skyldfølelser, men jeg vidste ikke, det var skyldfølelserne det handlede om, dengang jeg gik i gang.

Mit studie af egoet lærte mig, at vores følelsesmæssige reaktion er et valg, men et valg vi ikke ser når vi er i følelsen, og ikke er i stand til at se igennem egoet, og se hvilken størrelse det er.

Egoet er ikke virkeligt, men en idé vi har taget til os. Men vi har investeret så meget tid i det, at det er blevet sandheden og virkeligheden. Vi har trods alt meget svært ved at give slip på noget, vi har investeret megen energi og tid i.

Det kan lyde som en kliché, men når du kommer fra inspiration ophører spørgsmålene. Og inspiration er det du begynder at komme fra, når du praktiserer ho’oponopono.

Her kommer noget af det mest grundlæggende indenfor ho’oponopono, og da jeg ikke synes at du skal snydes for noget du praktisk kan anvende, vil jeg gennemgå følgende fire linier.

Jeg elsker dig
Undskyld
Tilgiv mig
Tak

Den første sætning “Jeg elsker dig” siger du for at åbne forbindelsen til den energi i universet som nu skal hjælpe dig. Energien i universet skal hjælpe dig med at afkode – nå zero niveau – på det du beder om.

Den anden linje “Undskyld” siger du, imens du i din bevidsthed holder det problem, som du gerne vil have tilgivet og afkodet.

Den tredje sætning “Tilgiv mig” er hvor du afgiver din ordre, altså beder om at få universets hjælp.

Sidste sætning “Tak” er hvor du accepterer hjælpen fra universet. Nok den vigtigste, for det er her, du lader universet udfører processen.

Lær de fire linjer udenad og brug dem på alt der opstår i dit liv. Brug dem på alt som du oplever som ubehageligt.

Vigtigst er, at du holder ideen om at være ‘fri’ eller ‘hel’ når du bruger de fire linjer.

Stimulans / Response
Lige fra du var lille, har du fungeret som en maskine, kunne jeg sige – prøv at abstrahere fra at jeg siger, du fungerer som en maskine – du er blevet stimuleret, og det har givet en respons. F.eks. slemme pige – stygge dreng.
Et 03 til en eksamen og Et 11 tal til en eksamen, har det givet samme respons? Nej! Hverken hos dig, dine forældre eller nogen af dine omgivelser.

Et 03 har givet én form for respons og et 11 tal har givet en anden form for respons. Du udtrykker måske “selvfølgelig Søren”, det er da helt normalt. JA, helt normalt i en verden styret af stimulans / respons. Men ho’oponopono praktiseres ikke for at bekræfte hvad der er rigtigt og forkert, men for at kunne komme direkte fra inspiration – zero niveau.

Det er din væren vi via ho’oponopono også skal have kontakt til!

Når du kigger i din bagage, kunne det så tænkes, at et 03, havde været bedre end et 11 tal.

Du har måske fået at vide, at du aldrig ville blive til noget – du dur ikke. ELLER – Min pige, du kan ikke finde ud af at lave mad! Kan denne udtalelse have forårsaget, at du i dit voksenliv ikke dur til at lave mad, ja selvfølgelig. Du har helt sikkert et eller flere punkter, hvor du vil have tilsvarende erfaring.

Vi tror på vores egne overbevisninger! Det du har lagt i din underbevidsthed tror du på, og du tror MEGET nemt på det omkring, at du ikke dur, eller andet negativt – jeg kan fristes til at tro, at nogen eller noget lever af denne negative energi. Vi tror mere på det negative, og vores selvopfattelse er tit den første til at give os ret i at vi dur.

Ho’oponopono praktiseres for at få de omstændigheder der er perfekte og rigtige for os. Men vi ved ikke, hvad det er. Kun Kilden ved det, og den information modtager du via inspiration.

Se godt på denne illustration, øverst der hvor pilene kommer fra, og ned igennem dig, for at skabe dit liv, med alt hvad det indeholder af korrekt for netop dig. Altså skabe de omstændigheder der er rigtige for dig. Vi tror at vi ved hvad der er rigtigt for os, men igen – kun kilden ved det.

Det du modtager via inspiration, er ikke det samme som jeg, eller alle andre modtager, du er unik, og modtager derfor inspiration der er unikt til dig. Inspirationen kommer til dig hele tiden, det der kan gøre, at du ikke hører eller mærker den, er netop det ho’oponopono processerne hjælper dig med at lukke op for.

Forståelse af dette må ske indefra, fordi det ligger uden for rækkevidde af det bevidste sind.

For at give lidt mere forståelse, har jeg lavet denne illustration.

Problemet med vores bevidsthed er, den er kun bevidst om cirka 15 bits per sekund – på hvilken baggrund vi tager beslutninger, modsat de 11.000.000 bit per sekund, som vi konstant er udsat for, og som din underbevidsthed altid er modtagelig for.

Så bare på baggrund af dette, kan vi konkludere, at vi ikke har noget idé om, hvad der foregår inden i os. Vi tror vi er i kontrol, vi tror vi ved hvad der foregår, vi er opdraget til at være overbevist om, at vi styrer vores eget liv, men dit valg ligge mellem at komme fra data eller fra inspiration.

Hvem er i kontrol?
De fleste mennesker, herunder det videnskabelige samfund, beskæftiger sig med verden som værende en fysisk enhed. Udfører forskning i DNA for at identificere årsager og behandling af hjertesygdomme, kræft og diabetes, for bare at nævne nogle eksemper.

Intellektet – det bevidste sind, mener, at det er problemløser, og at det styrer hvad der sker og hvad der opleves.

Hvis ikke det er intellektet, bevidstheden – hvem er da i kontrol?
For virkelig at erkende universets natur, begynd da med visdom fra Socrates: “Kend dig selv.”

Vi tror altid, vi skal vide, og at vi skal gøre det korrekte, men det jeg lige har talt om, vil stå mere og mere klart når du praktisere ho’oponpono.

På denne illustration, har jeg lagt en ring rundt om “DIG” og lagt “dit liv” inden i denne ring. Det er sådan flest mennesker lever deres liv, hvor de mener at de er i kontrol.

Spørgsmål:
Hvis du har været spirituel søgende i årevis, og stadig ikke har fundet fred – så spørger du måske ind i mellem – “hvad er der galt?”

Men der er ikke noget galt!

Al den viden du har brug for, kan kun komme fra kilden – så du bør ikke forsøge af forstå ho’oponopono, kun praktisere det, kun derved bringer du dig selv til det punkt, hvor du vil erfarer og kende Kilden.

Fra min lille e-bog Bryd Fri:
Du er et selv-saboterende produkt!

Du tror du har nogle valg her i livet – dette er egoets udsagn! Men det har du i virkeligheden ikke. Alle dine valg er baseret på baggrund af de omstændigheder og overbevisninger som du – i god tro, tror på er korrekte og sande.

Hvorfor søger vi et ankerpunkt i livet – måske en kæreste – og ikke vores inderste kerne?

Vi har det med at blive afhængige af et andet menneske, og tænke – ”hvad nu, hvis han eller hun forlader mig, hvad sker der så med mig”.

Det vi totalt misser, er, at det vi søger i f.eks. en kæreste, ja, det indeholder vi selv, endda i overflod. Kærligheden, kraften der fordriver alt i universet, er netop det du indeholder. Det er netop det, du via ho’oponopono er på vej til at opleve og “smage” på.

Mennesker forsøger i tankerne at “regne det ud”, forsøger at finde ud af “hvad får jeg uf af det”, med det bevidste sind lever “i verden”, og Væren er i spirit.

Du er nødt til at hoppe i vandet – for at vide hvad det er!

Hvis du sidder med en fornemmelse af, at du er nødt til at vide hvad der sker, når du praktiserer ho’oponopono, kan jeg ikke give dig denne forståelse via dit bevidste sind, denne forståelse må ske indefra – på samme måde som hvis du aldrig har været i havet eller et svømmebassin, kunne du aldrig vide hvordan det ville være at dykke ned under vandet, før du havde prøvet det.

Udtryk du måske kender fra din barndom:

  • Det er for dit eget bedste.
  • Du er uartig.

Overvej at gå dybere ind i dig selv, for at finde udtryk du kender fra din barndom, og se om du kan erkende, hvad de har gjort ved din opfattelse af livet.

Det er mit ønske for dig, at du vil komme til at opleve din inspirationskilde, og at dit liv vil udvikle sig perfekt for dig.

Det centrale er ikke hvad du vil acceptere som korrekt – men det du afviser!

Søren Egstrup – 2014