-og noget at det, jeg har erkendt på min rejse med ho’oponopono.

Søren Egstrup en Ho'oponopono Indsigt

Søren Egstrup

Mit liv tog en drastisk vending, da jeg blev klar over, jeg var nødt til at rette de ubalancer der fyldte mit liv, for at kunne komme videre. Det hele tog form, da jeg begyndte at praktisere ho’oponopono.

Som du sikkert har læst, er ho’oponopono en ældgammel hawaiiansk metode i problemløsning.

Jeg vil gerne dele ud af min erfaring omkring denne problemløsning.

Tidligere havde jeg en ide om, at jeg skulle vide alt, for at kunne løse problemer.balance

Nu ved jeg det ikke er et must at vide alt, for at kunne rette de ubalancer der er i vores liv og dermed komme videre, fremfor at hænge fast – vores sande styrke kommer indefra, når vi tager ansvaret for vores liv.

I universet findes en bevidsthed vi hverken kan se eller måle, som rummer langt større intelligens end noget andet vi kender, denne intelligens vil du komme i berøring med når du praktiserer ho’oponopono – den betegnes som Guddommelige Intelligens (Divine Intelligence).

Forskning viser at vi har omkring 60.000 tanker om dagen, og 95% af disse tanker er de samme hver dag!

Et problem med at det er de samme tanker vi har igen og igen er, at disse for det meste består af bekymringer – og det er MEGET uhensigtsmæssigt når vi ved, at ved at gentage ord og tanker, programmerer vi vores underbevidsthed – denne programmering bliver vores ubevidste overbevisninger. Det er disse ubevidste overbevisninger der former vores liv – fordi de tiltrækker hvad der sker og hvad vi oplever. De fleste mennesker, (inklusiv jeg selv, som jeg tidligere var), anerkender ikke at underbevidsthed er i spil, uden vi bevidst er klar over det.

Måske er vi frustreret over at vores karriere ikke er den succes vi gerne ville have – alt vi ønsker er jo at kunne vågne hver dag, glad for vores liv, og med en følelse af at vi er på rette vej

Vi kan rette de “fejl” der gør at vi oplever disse uhensigtsmæssigheder i vores liv, og dermed komme videre, fremfor at hænge fast.

Ho’oponopono hjælper os med at give slip på det der hindrer vores virkelige “jeg” i at udfolde sig. Bevidst tror vi, vi ved hvad der er korrekt og perfekt for os – mens det der ligger i vores underbevidsthed, er næsten helt ukendt for vores bevidsthed. Ho’oponopono giver os hvad det guddommelige ved er korrekt og perfekt for os, så vi kan finde ud af hvem vi virkelig er, og begynde at elske os selv.

tændstikmand-frilagtFakta er, at underbevidstheden er en million gange mere kraftfuld end det bevidste sind, og når vi handler, sker det i 95-99% ud fra programmer i underbevidstheden – programmer der kan beskrives som indespærrede emotioner, samt som bevidste og ubevidste overbevisninger.

Jeg gav slip i fortiden og problemerne ved at praktisere ho’oponopono, og ved at lade den universelle intelligens rette de ubalancer jeg havde skabt, for så efterfølgende via inspiration at give mig de rigtige løsninger med de rigtige ideer, så jeg kunne handle på det der er korrekt for mig.

Albert Einstein udtrykte: “Vi kan ikke løse et problem på samme niveau som det er skabt” men når vi kommer tilbage på Zero, se vi løsningen.

Når Universet nu hjælper os med at tiltrække alt det vi ubevidst er overbevist om, positivt som negativt – er det afgørende at vores underbevidsthed ikke udsender tanker som f. eks “jeg savner en kæreste”, “jeg mangler penge” eller andre bekymringer, for så vil dette blive ved med at manifestere sig i vores liv.

Vi udvider din vores sande styrke indefra når vi tilgiver vores overbevisninger – derfor vil succes, frihed og fred, komme når vi har renset vores overbevisninger – givet slip på de indespærrede emotioner.

Når vi praktisere ho’oponopono, ser vi, vi er perfekte, og at vi er på vej til at nå det niveau hvor vi er ren kærlighed – Buddha kaldte det Void, Kristus betegnede det som The Kingdom of Heaven.

Vi opdager at det vi tidligere opfattede som problemer, blot var programmer i egoet, det ego vi tidligere havde sat vores lid til.

Fra vores nye stadie vil vi se hvad egoet tilbyder os, samtidig ser vi hvad det guddommelige tilbyder os – vi har nu fået frihed til at bestemme hvad vi vil lytte til, egoet eller det guddommelige.

Så ho’oponopono giver os mulighed for at rense det i os, som har skabt ubalance, disharmoni og sygdom.

“Hvis vi acceptere at vi er den samlede sum af alle tidligere tanker, følelser og handlinger, og at vores nuværende liv og valg er farvet, eller i skyggen af en form for hukommelsesbank af fortiden – begynder vi at se at når en proces korrigeres – man kan også kalde det ‘sættes rigtigt’ vil det ændre vores liv, vores familie og vores samfund.”

~Morrnah Nalamaku Simeona

Først når vi elsker og accepterer os selv, kan vi elske og acceptere andre.

Som vi finder os selv, finder vi vores passion. Når vi finder vores passion, vil vi finde vores livsformål. Når vi finder vores livsformål og gør hvad vi elsker, vil livet bære os.

 

KÆRLIGHED, UBETINGET KÆRLIGHED

hjerte-labyrintDer er ingen begrænsninger på niveauet af vores endelige mål, den ubetingede fuldkomne kærlighed, som er vores sande hjem – vores tilstand “JEG ER”.

Kærlighed viser sig for os, alt efter hvad vi har brug for i vores næste fase i udviklingen.

Nu kunne et spørgsmål være, “Hvordan kan vi udvide vores kærligheds natur?”, og her er der væsentlige trin, der kan medføre mere dybde. Først er det dog afgørende at forstå, at der ikke er noget at forstå, overlad dig til din Guddommelige Kærlighed – dette er en absolut nødvendighed.

Hvis vi føler os er meget bevidste og specielle, bør vi passe på, for dette kan forårsage blokeringer. Hvis vi på den anden side ved, at der ikke er noget at forstå, bortset fra nuets øjeblik som er kærlighed i sig selv, er dette med til at åbne vores hjerter.

Blokeringer er de indespærrede emotioner vi har i vores underbevidsthed, som f.eks. når vores personlighed bevidsthed føler sig speciel, er det ganske vist egoet der har denne overbevisning – ren kærlighed er ikke “noget”, det ER blot.

Definition af programmer, data og blokeringer: Hvad som helst, der står i vejen for det guddommeliges flow gennem dig.

Du er unik, og du har en unik opgave at udfylde i dit liv, din livsopgave – denne livsopgave bliver mere og mere klar for dig jo mere du praktisere ho’oponopono.

Vi vælger konstant og hele tiden enten frygt eller kærlighed. Vi vælger frygt hver gang vi ”ser” os selv som adskilt fra andre. I sandhed er der ingen ‘de andre’, kun dig.

Jesus sagde, “Det største mysterium er, hvorledes Kristus lever i ethvert hjerte.” Ordet “Kristus” betyder betingelsesløs kærlighed.

Eftersom betingelsesløs kærlighed er den højeste Kærlighed, er tilgivelse den eneste ”fremgangsmåde”. Det paradoksale i ‘tilgivelse’ er, at det virker som om vi er nødt til at tilgive noget eller nogen. Sand tilgivelse er erkendelse af, at der ikke er noget at tilgive. Derfor, når vi fanger os selv i at lyve, bedrage, dømme, fordømme os selv eller andre – så vær opmærksom på dette, hvorefter vi smiler og slipper det. Alt der virkelig skete, var simpelthen at vi valgte at lukke frygten ind i vores liv. Når vi fanger os selv i at vælge frygt, (og frygt arbejder aldrig på at gøre os lykkelige) så vil selve opmærksomheden på det, kunne gøre at vi slipper det.

Når vi dømmer os selv for at dømme, er vi igen fanget i en trædemølle af smerte. Hvis vi mener det er okay, at vi bliver vred på os selv, er det vi gør, blot at forværrer det. Så hvad er løsningen? – at elske os selv uanset hvad.

Kærlighed er den eneste løsning. Igen, hvis flere tvivlsspørgsmål opstår, og vi igen bliver fanget i dem, for så har vi igen – ubevidst, valgt frygten. Bevidstheden om hvad vi fokuserer på, er nøglen til frigørelse og vækkelse af kærlighed.

Jeg ved ikke hvad der ledte dig til denne side, men vær overbevist om du har styrken til at sætte dig selv fri. Måske venter du på, at mere af det du ønsker dig skal komme til dig. Hvis du ønsker at heale dit liv skal du elske dig selv – når du har kærlighed til dig selv, vil dit liv automatisk blive bedre. Du har ingen begrænsninger på Zero.

ZERO
og
INDRE FRIHED

Zero og Indre Frihed – stærke ord, men hvad dækker det over her i ho’oponopono?

Zero er IKKE et sted du kan opnå, det er IKKE en ting, IKKE en tanke, IKKE en idé og IKKE et sted du kan identificere dig med – det er stedet du falder igennem til når alle tanker som er bundet op på dine sanser er væk.

Zero er endelig, når opfattelsen af alle objekter, både fysisk og psykisk ophører, når det bevidste sind ikke mere er i vejen. Dette er ikke forårsaget af at være opmærksom i en awareness tilstand, men kun ved at være “JEG’et”, og forstå forskellen mellem “JEG-tanken” og det rene “JEG”.

Praktisering af ho’oponopono kan ske på flere niveauer, som eksemplerne her; “jeg ønsker at heale og fjerne de blokeringer som hinde mig i at gøre det jeg ønsker at gøre”, “jeg ønsker at finde indre ro og fred”, eller “jeg ønsker at slå mit ego ihjel”.

Hvis du er villig til at investere din opmærksom i at praktisere ho’oponopono, stiller du bedre og bedre spørgsmål til dig selv omkring årsagen til din egen verden som du oplever den, og langsomt begynder du at se dybere, begynder at se din egen verden i et større og større perspektiv. Kontrasten mellem Det Guddommelige og dig er hvad der skaber “lidelser”, “mangler”, “jeg er ikke god nok”, etc., og hvis noget i dit liv handler om at undgå smerte, så vil du lide.

Min ho’oponopono undervisning giver dig modet og styrken til at overgive dig til dit hjerte – din guddommelighed. Alle spirituelt søgende leder efter “er dette det bedste for mig” og hvad vil det give “MIG”, uden at vide at de dermed er fanget, og at de i denne søgen lider. Så hver eneste gang dine tanker vandre, kan du bruge en af de mange processer jeg kan undervise dig i for at komme tilbage til Zero.

Min lærer Ihaleakalá Hew Len fortalte mig at “for at lære ho’oponopono skal du praktisere det”, for kun derved erkender du indefra.

Nulstil glemte passwords
Indtast din e-mailadresse, hvis du ønsker en ny adgangskode sendt