hjerte-moder-jord-lille

FAQ – Jævnligt stillede spørgsmål

Det er en fejl at tro...
Det er en fejl at tro på, at det ubevidste sind kan underkaste sig det bevidste sind. Det skal elskes og plejes af det bevidste sind, som en forælder ville elske sit barn. Når der er oprettet en kærlig forbindelse skal det ubevidste sind renses for alle negative følelser, fikseringer, komplekser og falske overbevisninger. Dette er hvad der kræves for at det ubevidste sind kan udvikle sig til at blive et bevidst sind. Det er det bevidste sind, som skal hjælpe det ubevidste sind gennem denne proces.
Hvad er Ho'oponopono

Ho’oponopono er en meget gammel hawaiiansk kunst i problemløsning. De oprindelige hawaiianere, de første mennesker der levede på Hawaii, praktiserede det. Ihaleakalá Hew Len, min Ho’oponopono lærer, mener, at disse hawaiianere oprindeligt kom fra andre galakser. Morrnah Simeona (Ihaleakalá’s lærer) bragte disse lærdomme til os, og opdaterede dem til moderne tider.

Ho’oponopono kaldes “Den Hawaiianske kode for Tilgivelse”.

Det RIGTIGE ho'oponopono!
En gang imellem ser jeg at nogen diskutere hvilken udgave af ho’oponopono der er den rigtigt – i min verden er der kun én rigtig udgave og det er den der virker for dig. Hvis vi falder i den fælde at én udgave er bedre end en anden, er vi netop fanget i det vi via ho’oponopono forsøger at komme ud af – programmerne i vores underbevidsthed. Jeg har hundredevis af beviser for at det virker både fra eget liv og fra andres, nogle af disse kan du finde på min youtube kanal, andre fortæller jeg om når jeg underviser.
Hvad er SelvIdentitet Ho'oponopono

Når vi tager 100% ansvar for ALT i vores liv, og erkender at vi skabte det, har vi muligheden for at gøre noget ved det.
Det betyder at vi selv skaber alt hvad vi oplever, så når noget kommer ind i vores liv, godt eller skidt – er det en del af vores liv. Ved at påtage sig ansvaret for skabelsen af dette, hjælper vi ikke blot os selv, vi hjælper alle der deler denne oplevelsen.

SelvIdentitet Ho’oponopono er en proces i omdannelse, tilgivelse og transmutation. Ved at forbinde os til vores indre barn, kan vi anmode det guddommelige om at omdanne smertefulde indespærrede følelser til zero.

Når man udfører SelvIdentitet Ho’oponopono betyder det i praksis, at man giver slip på alle de ting, som man ellers så ofte gør- det kan være mange ting, eksempelvis stress, at Intellektualisere, at kritisere, at bebrejde eller kontrollere andre eller sig selv,

Hvis – og når vi giver slip på alle disse ting, kan vi rette fejl, og sætte os selv fri.

Processen SelvIdentitet Ho’oponopono kan bruges i enhver situation eller i problemer vi kan løbe ind i, og giver altid et positivt resultat.

Vi er nødt til at erkende, at alt vi oplever starter med hvad der foregår i os selv, så enhver relation begynder med os selv. Ho’oponopono processen inddrager det guddommelige og kan ikke manipuleres med.

Det Guddommelige ved bedst
Det geniale ved ho’oponopono er, at når du ikke selv er i stand til at give slip på det som er uhensigtsmæssig for dig, kan du bede det guddommelige om hjælp. Det guddommelige ved hvad der er bedst for dig, og renser hvad der skal renses – og det i et omfang som kun det guddommelige ved du er i stand til at håndtere.
Hvad er Aumakua, Uhane, Unihipili
Aumakua er superbevidstheden, den del af dig der kommunikere med universet – med Gud og med alt andet. Uhane er din bevidsthed. Unihipili er din underbevidsthed og indre barn, her er alle dine data, erindringer og egoet.
Hvem var Morrnah Simeona

Morrnah Nalamaku Simeona (19. maj 1913 – 11. februar 1992) skaberen af Selv-Identitet gennem Ho’oponopono.

Morrnah begyndte midt i ’70erne at ændre den traditionelle hawaiianske tilgivelses- og forsoningsproces. Hun havde ingen betænkeligheder ved at tilpasse de traditionelle begreber til den moderne anvendelse, selvom hun blev kritiseret afhawaiianske puritanere.

Hun blev anerkendt som en Kahuna Iapa’au (healer) i Hawaii og hædret af staten Hawaii som en levende skat i 1983. Hendes system er at anvende ho’oponopono-teknikker til at skabe et samarbejde mellem de tre dele af sindet som hun har givet hawaiianske navne – Unihipili (underbevidstheden), Uhane (bevidstheden) og Aumakua (superbevidstheden). “Hovedformålet med denne proces er at opdage guddommeligheden inden i sig selv.

Ho’oponopono er en gave, der gør det muligt at udvikle et samarbejde med det guddommelige i sit indre, og lære at bede om i hvert øjeblik, vores fejl i tanke, ord, gerning eller handling bliver renset. Processen handler hovedsagelig om frihed, fuldstændig frihed fra fortiden”, sagde Morrnah.

Dette giver os mulighed for at genvinde vores personlige indre forbindelse med Kærlighed og vores guddommelige Kilde, hvilket resulterer i fred, harmoni og frihed.

For at sprede sin ho’oponopono proces, grundlagde hun ‘Pacifica Seminars’ i 1970′erne og i 1980 ‘The Foundation of ‘I’, Inc. (Freedom of the Cosmos)’.

Simeona skrev tre lærebøger Self-Identity through Ho’oponopono®, Basic 1, Basic 2 (til brug efter to års øvelser) og Basic 3 (til brug efter fem år). Den anbefalede ventetid til Basic 2 og 3 var for udvikling af dyb respekt for den ‘guddommelige tilstedeværelse’.

Ihaleakalá Hew Len slår igen og igen fast

Der er ikke noget galt med nogen af os, vi er hver især perfekte som vi er. Det der er galt er, at vi er fanget i effekten af gamle overbevisninger.

Derfor drejer det sig om at blive fri – komme tilbage til ZERO, fordi denne tilstand er Void (Śūnyatā) – der hvor alt er tilgængeligt, og vi er i stand til vælge på ny. Når vi mødes med andre før vi er kommet til ZERO – er det som at mødes og tale om ting, der ikke mere har nogen betydning for nogen af os. Stof til Stof, Minder til Minder- og hvor meget får vi så lige ud af det?

Udbytte af at praktisere ho’oponopono

Når vi tænker på kærlighed, tænker vi på kærlighed mellem mennesker – eller kærlighed til ting. Når jeg taler om Kærlighed, er det ud fra forståelsen af at det er kærligheden, der driver universet, denne kærlighed kan ikke føles, og jeg kan bedst udtrykke den som en skønoplevelse, som giver total indvendig ro.

Vi mennesker har nogen indespærrede erindringer, der gør at vi opfatter andre som om de har brug for hjælp, assistance, m.m. SelvIdentitet gennem Ho’oponopono (kontakt mig for undervisning) handler om at frigive disse erindringer fra vores underbevidsthed – den der fremstiller problemer som værende “der ude”.

Det du synes at opleve som sådan, er din mulighed for at frigive erindringer, således at du kan modtage og handle på inspiration, i stedet for data. Du vil lære at rense dit indre, således at du efter dette vil komme til at kende dig selv som aldrig før – og du vil opleve det største du overhovedet kan forestille dig – INSPIRATION fra det Guddommelige.

Zero

FRIHED – Ingen DATA Du vil hurtigt erfare at det at lære hemmeligheden i ho’oponopono, har mange uventede positive sidegevinster – som at blive bedre til at tiltrække hvad du ønsker dig, samt øge niveauet af fred, tillid og lykke i din dagligdag.

Når du befinder dig på Zero sker noget vidunderligt – du bliver inspireret direkte. Så ideen er at være ”nøgen”, hvor ”nøgen” betyder “Ingen informationer”. Så hvad er ZERO – Zero er lig med ingen forstyrrende DATA. Det der blokerer for inspiration er bare DATA der genafspiller.

Du er perfekt som du er, det er blot dine data der hindrer dig. Frihed fra afhængighed af drama, og ejerskab som f.eks “Hvorfor gjorde han det”.

Mirakel healing

Alle vinder når du sætter et rent hjerte som førsteprioritet i dit liv.

Ihaleakala Hew Len er ansvarlig for en af de mest forbløffende og veldokumenterede mirakel / healing jeg kender til. For år tilbage blev Hew Len bedt om at være psykoterapeut på Hawaii State Hospital. Han blev sat til at lede en afdeling fuld af sindssyge kriminelle patienter. Det var et job ingen andre ønskede. Personalet gik altid i frygt for disse mentalt ustabile, kriminelle indsatte.

Men over de næste fire år skete der mirakler.

Hew Len helbredte alle indsatte, simpelthen ved at tænke på dem. Han arbejdede ikke personligt med sine patienter, og det var yderst sjældent han talte med dem. Men en efter en, fik patienterne det bedre for til sidst at blive løsladt. Faktisk endte afdelingen med at blive lukket, da der ikke længere var behov for den. Jeg kender ingen anden person, som på sammen måde har skabt mirakler som Hew Len.

Du har ingen problemer

Lige meget hvilken udfordring du står over for, vil ho’oponopono vejlede dig.

Måske venter du på at mere af det du ønsker dig skal komme til dig! Måske føler du dig alene – og søger kærlighed. Måske er du frustreret over at din karriere ikke udvikler sig som du havde håbet. Du ønsker at vågne glad hver dag, lykkelig for dit liv, med en klar følelse af at du er på rette vej. Du kan endda opleve en følelse af at være såret af mennesker tæt på dig, måske endog være vred.

Du vil lære at se at i ethvert problem ligger også løsningen. Al den viden du har brug for kan kun komme fra kilden – det er ikke så vigtigt at forstå ho’oponopono, bare du lærer at praktiserer det – kun på den mådebringer du dig selv til det punkt, hvor du vil kende Kilden.

Data er problemet

Det er i sig selv fantastisk vi kommer igennem vores dagligdag, drevet af vores ubevidste underbevidsthed, og det er sådan, at de problemer du oplever, har du på en eller anden måde selv været med til at skabe.

Det er disse data der ligger i din underbevidsthed som du skal frigive, og som ho’oponopono værktøjerne hjælper dig med. Når du ønsker at vide “hvorfor” er du fanget i information – i programmer.

At rense din opfattelse, alt handler om DIG: Det du renser er dine følelser, dine indespærrede emotioner og det som fastlåser dig i de samme handlinger om og om igen. Det er på samme måde disharmoni og forkerte vibrationer foråsager, at du bliver syg.

Da Hew Len helbredte en afdeling af sindssyge, kriminelle patienter, gjorde han det ved at kigge på deres journaler, for så at rense sit indre for det han læste, følte og opfattede ved patienten. Husk at hver gang du har et problem med et andet menneske, så føler du det inden i dig selv.

Rens problemet - Tryk på den "delete" knap

Hvis du ønsker at heale dit liv, skal du begynde med at elske dig selv, for når du har kærlighed til dig selv, vil dit liv automatisk blive bedre.

Ho’oponopono giver dig muligheden for at rense det i dig, der skaber ubalance og sygdom. Du kan rette fejl og komme videre, frem for at hænge fast. Ved at rense dig selv via ho’oponopono, åbner du for inspiration fra det guddommelige.

Den træning du modtager fra mig, er læring jeg bærer direkte videre fra min lærer Hew Len – en levende legende. Ho’oponopono er at føre dig tilbage der til, hvor du ingen informationer har, og som er FRIHED. Når du siger “Jeg er ked af det” til det guddommelige – det mange kalder for Gud eller Kærlighed – siger du det, fordi du ikke var klar over, at du havde taget disse data til dig.

Når du siger “Tilgiv Mig” beder du det guddommelige om at hjælpe dig med at rense og frigive disse data, for du kan ikke gøre det selv uden hjælp. Du fortsætter så med at sige “Jeg Elsker Dig” – det er for at sige JA til din forbindelse med det guddommelige, for så sidst at sige “Tak” for at acceptere hjælpen. Hvor er det skønt at kunne sige “Fred begynder med mig”.

At komme fra Inspiration

Når inspiration er dit udgangspunkt, begynder du at være i harmoni med livet. Når du kommer fra ”Inspiration” og ikke fra ”Intention”, skal du ikke mere presse dig selv til at handle – du handler blot, og i kærlighed oplever du at mirakler begynder at ske for dig. Når du er forbundet til det guddommeliges inspiration, er alt muligt.

Du opnår tillid til at det guddommelige udfører sit job – og du udfører dit job. Ved at åbne for din sande identitet, vil du begynde at vibrerer med samme vibrationer som det guddommelige. Når du er REN, vil inspiration komme til dig.

Loven om Tiltrækning
Hvis du har studeret Loven om Tiltrækning, meditation, EFT eller anden spirituel praksis, vil du få en dyb forståelse af ho’oponopono du vil kunne supplere og accelerere din udvikling med i alle områder i dit liv.
Tro mod din første indskydelse
Noget af det ho’oponopono vil lære dig – eller rettere, bringer med sig, er at handle på din første indskydelse, og ikke på de mange, mange andre tanker der efterfølgende opstår. Den første indskydelse (inspiration) er, hvis den kommer fra hjertet, altid sand og korrekt for dig.
Ho'opnopono er ikke et quick-fix til himmeriget
Man er nødt til at være hundrede procent engageret for at kunne praktisere ho’oponopono, det kræver vilje og udholdenhed – og ikke mindst et “ja” til at slippe egoets tag i at ville “opnå”.
Selvomsorg Ho'oponopono

Ho’oponopono i dens længere form kan også være nyttig og effektiv, når der arbejdes med selvomsorg – eller med bestemte dele af dig selv som f.eks. smerter i dine knæ.

Vær nærværende med denne del af dig, og sig “Hej”. Bemærk svaret på din hilsen.

Du kan nu begynde din ho’oponopono praksis ved at forblive til stede, og sige noget af følgende, eller det hele: “Jeg er ked af det“. Jeg har undgået – og tilsidesat dig. Jeg troede jeg var bedre tjent uden dig. Men jeg ved bedre nu. – Hold pause og tag tid til at føle dets svar, som i en dialog. – “Tilgiv mig“. Jeg var ubevidst om dig. Jeg bebrejdede – og dømte dig. Jeg var ikke klar over hvor god du er, og hvor vigtig og værdifuld du er for mig. – Pause. – “Tak”. Tak for at være en del af mig. Tak for at være her og kommunikere med mig. Jeg er meget taknemmelig for at du er villig til at være her sammen med mig. – Pause. – “Jeg elsker dig“. Åben dig for det du snakker med, og gør det muligt for det at føler din ubetingede kærlige accept.

Nulstil glemte passwords
Indtast din e-mailadresse, hvis du ønsker en ny adgangskode sendt